Gwasanaeth Cyfieithiad

Mae S C Cymru yn falch i gynnig gwasanaeth cyfieithiad i fusnesau ac unigolion
preifat ar draws Cymru a thu hwnt. Yn annhebyg i ran fwyaf o’n gystadleuaeth
rydyn ni ond yn cynnig cyfieithiadau o Saesneg i Gymraeg a chroesymgroes; fel
hyn rydyn ni’n gallu sicrhau ein bod ni’n wastad darparu’r gwasanaeth
cyfieithiad gorau posib ar gyfer iaith byw sydd yn cynyddu mewn poblogrwydd.
Mae S C Cymru yn gwmni Cymraeg sydd yn cyflogi pobl rugl yn Gymraeg, sydd
yn byw a gweithio yng Nghymru. Gallwn ni cyfieithu unrhyw beth o ddogfennau,
i gardiau busnes, neu eich gwefannau, i helpu eich busnes ffynnu wrth ddenu
siaradwyr Cymraeg.
Pam dylech chi gyfieithu?

 • Mae’r iaith Gymraeg yn tyfu – mae ffigyrau llywodraethol diweddar * yn
  dangos bod dros 19% o’r boblogaeth (tua hanner miliwn o bobl) yn
  siarad Cymraeg yn rhugl – sydd ond yn mynd i gynyddu!
 • Mae’r mwyafrif o siaradwyr Cymraeg yn ffafrio gwasanaeth sydd yn trin
  yr iaith Gymraeg yn hafal i’r iaith Saesneg.
 • Mae’r iaith Cymraeg yn iaith byw, sydd yn cael ei defnyddio gan
  gannoedd o filoedd o bobl ar sail ddyddiol. Felly, pam nai, manteisio ar y
  farchnad gan gyflwyno eich busnes yn yr iaith Gymraeg?
  Pam dewis ni?
 • Cyfieithwyr profiadol sydd yn darparu gwasanaeth proffesiynol ac wedi
  astudio amrywiaeth o bynciau drwy’r iaith Cymraeg dros y 10 blwyddyn
  ddiwethaf.
 • Mae ein gallu i siarad Cymru yn rhugl yn golygu gallwn ni trafod eich
  ymholiadau yn Gymraeg, os ydych chi eisiau.
 • Cysylltiad anghyfyngedig gyda ni dros unrhyw ymholiadau neu welliannau
  i ein gwaith.
 • Does dim ‘dyn canol’, byddech chi’n cael cysylltiad uniongyrchol gyda’r
  cyfreithiwr.
 • Rydyn ni ond yn gorffen y swydd unwaith rydych chi yn fodlon gyda’r
  gwasanaeth.
 • Mae S C Cymru yn cynnig cyfieithiad o’r ansawdd uchaf am gyfradd
  gystadleuol.

Cysylltu â ni nawr ar gyfer dyfynbris am DDIM!
* Ffynhonnell – http://www.wales.com/en/content/cms/English/about_wales/
language/language.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>