Croeso

Yn SC Cymru, ein nod yw darparu cymorth ymgynghorol a gwasanaethau hyfforddiant dwyieithog o safon broffesiynol i sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd trwy Gymru. o ignored

Ein nod yw cynnig ymagwedd ‘synnwyr cyffredin’ i gymorth busnes; gan ddarparu datrysiadau cost effeithiol, ac ymarferol, i faterion dyddiol yn seiliedig ar waith. o ignored

Mae SC Cymru yn ganolfan ar gyfer hyfforddiant a chymorth ymgynghorol i fusnesau, sydd yn arbenigo yn;   o ignored

  •  Iechyd, diogelwch a lles, o ignored
  •  Adnoddau dynol, o ignored
  •  Amgylcheddol, o ignored
  • Dyslecsia yn oedolion (asesiad, cefnogaeth a hyfforddiant), o ignored
  • Cyfieithiadau Cymraeg. o ignored

Rydyn ni wedi’u leoli ym Mhontardawe, yng nghalon y dyffryn Cymraeg, gan ddarparu busnes proffesiynol trwy gydol Cymru yng nghymorth ymgynghorol ac amrywiaeth o wasanaethau hyfforddiant. Rydym yn ymdrechu i gynorthwyo
eich llwyddiant drwy sicrhau bod eich cwmni’n cyrraedd safonau cydymffurfiad gan fabwysiadu’r modelau arfer gorau. o ignored

Os mae eich ymgynghorwr iechyd a diogelwch presennol yn anodd cysylltu, yn darparu cyngor aneglur, neu os yr ydych am logi eich ymgynghorydd iechyd a diogelwch cyntaf, rhowch alwad ffôni ni i drefnu cyfarfod, SC Cymru yw’r cwmni sydd eisiau helpu eich busnes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>