CROESO

Ymgynghoriaeth a Hyfforddiant

Yn SC Cymru, ein nod yw darparu cymorth ymgynghorol a gwasanaethau hyfforddiant dwyieithog o safon broffesiynol i sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd trwy Gymru.

Ein nod yw cynnig ymagwedd ‘synnwyr cyffredin’ i gymorth busnes; gan ddarparu datrysiadau cost effeithiol, ac ymarferol, i faterion dyddiol yn seiliedig ar waith.

Mae SC Cymru yn ganolfan ar gyfer hyfforddiant a chymorth ymgynghorol i fusnesau, sydd yn arbenigo yn;

  •  Iechyd, diogelwch a lles
  • Adnoddau dynol
  • Amgylcheddol
  • Dyslecsia yn oedolion (asesiad, cefnogaeth a hyfforddiant),
  • Cyfieithiadau Cymraeg.

Rydyn ni wedi’u leoli ym Mhort Talbot, gan ddarparu busnes proffesiynol trwy gydol Cymru yng nghymorth ymgynghorol ac amrywiaeth o wasanaethau hyfforddiant. Rydym yn ymdrechu i gynorthwyo eich llwyddiant drwy sicrhau bod eich cwmni’n cyrraedd safonau cydymffurfiad gan fabwysiadu’r modelau arfer gorau.

Os mae eich ymgynghorwr iechyd a diogelwch presennol yn anodd cysylltu, yn darparu cyngor aneglur, neu os yr ydych am logi eich ymgynghorydd iechyd a diogelwch cyntaf, rhowch alwad ffôni ni i drefnu cyfarfod, SC Cymru yw’r cwmni sydd eisiau helpu eich busnes.

CONTINUE IN ENGLISH

Click here to visit  CSWales

COURSES

HIGHFIELD Level 3 FIRST AID AT WORK