CROESO

Yn SC Cymru, ein nod yw darparu cymorth ymgynghorol a gwasanaethau hyfforddiant dwyieithog o safon broffesiynol i sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd trwy Gymru.

Ein nod yw cynnig ymagwedd ‘synnwyr cyffredin’ i gymorth busnes; gan ddarparu datrysiadau cost effeithiol, ac ymarferol, i faterion dyddiol yn seiliedig ar waith.  Mae SC Cymru yn ganolfan ar gyfer hyfforddiant a chymorth ymgynghorol i fusnesau, sydd yn arbenigo yn;

  •  Iechyd, diogelwch a lles

  • Adnoddau dynol

  • Amgylcheddol

  • Dyslecsia yn oedolion (asesiad, cefnogaeth a hyfforddiant),

Rydyn ni wedi’u leoli ym Mhort Talbot, gan ddarparu busnes proffesiynol trwy gydol Cymru yng nghymorth ymgynghorol ac amrywiaeth o wasanaethau hyfforddiant. Rydym yn ymdrechu i gynorthwyo eich llwyddiant drwy sicrhau bod eich cwmni’n cyrraedd safonau cydymffurfiad gan fabwysiadu’r modelau arfer gorau.

Os mae eich ymgynghorwr iechyd a diogelwch presennol yn anodd cysylltu, yn darparu cyngor aneglur, neu os yr ydych am logi eich ymgynghorydd iechyd a diogelwch cyntaf, rhowch alwad ffôni ni i drefnu cyfarfod, SC Cymru yw’r cwmni sydd eisiau helpu eich busnes.

ABOUT US

S.C. Cymru Cyf / C.S. Wales Ltd has an experienced, professional team of health & safety consultants and trainers who have decades of experience of working in and providing health & safety services in many work environments:  Social Care, Hospitality, Construction, Logistics, Office, Retail, Engineering, Manufacturing and Processing, in public, private & third sectors.


Ceri Rees  |  Managing Director

ACCREDITED TRAINING

S.C. Cymru Cyf / C.S. Wales Ltd is an accredited training centre with Highfield Qualifications awarding body.  We are able to deliver a range of accredited courses and committed to providing the best quality in everything we do.

   

 

CONSULTANCY SERVICES

Are you looking for a health & safety consultant to:

– prepare bespoke policies and procedures for your business?

– undertake specialist risk assessments for fire, display screen equipment or COSHH?

– facilitate general risk assessments and method statements?

– or deliver a training course to ensure your employees have the required knowledge and competency on a wide range of subjects?

If so then S.C. Cymru Cyf / C.S. Wales Ltd is here to help you comply with legislation, best practise and get the best from your employees.